A blog section where general information, current news, developments and trends are shared for professionals in the field of communication and marketing and for those who are interested in this area.

TÜKETİCİLER SOSYAL SORUMLULUĞU YÜKSEK OLAN MARKALARA DAHA FAZLA ÖDERLER

|

Yapılan bir araştırma, dünya genelinde tüketicilerin yarısından çoğunun sosyal sorumluluğu yüksek olan işletmeleri destekleme konusunda ellerinden geleni yapmaya oldukça istekli olduklarını göstermiştir.

Nielsen’in Küresel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırmasının bulguları, küresel çapta tüketicilerin %46’sının, toplum için hayır işleyen programlar uygulayan şirketlerin ürün ve hizmetleri için ekstra ücret ödemeye hazır olduklarını ortaya çıkarmıştır.

Araştırma, genç tüketicilerin sosyal farkındalıklarının çok daha fazla olduğunu göstermiştir. 15 ile 39 yaş aralığında olan bu genç tüketicilerin yarısından fazlası, 40 yaş üstü tüketicilerin %37’sine kıyasla, bu tür ürünler için ekstra ücret ödemeye meyilli olduklarını daha fazla belirtmişlerdir.

Nielsen’in küresel kurumsal sosyal sorumluluk programı olan Nielsen Cares’ in genel müdür yardımcısı Nic Covey, kurumsal sosyal sorumluluk çabalarının belirli bir tüketici grubu arasında yankı uyandırdığını belirtmiştir.

Covey, “Pazarlamacılar, amaca yönelik pazarlama faaliyetlerinin sosyal ve ticari geri dönüşünü alabilmek adına, öncelikle bu tüketicilerin kim olduklarını tespit etmelidirler” diye belirtmiştir. “Bu anlayış, markaların sosyal etki çabalarının doğru tüketicilere hitap ediyor olmasını ve onlara doğru amaçlarla ve doğru kanallar aracılığıyla ulaşılmasını sağlar”.

Sosyal sorumluluk konusunda liderliği, Birleşmiş Devletler dışındaki tüketiciler ellerinde bulundurmaktadırlar. Araştırma sonucunda, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’daki tüketicilerin büyük bir kısmının, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki akranlarına göre sosyal sorumluluğu yüksek olan şirketlerin ürün ve hizmetleri için ekstra ücret ödemeye çok daha fazla istekli oldukları ortaya çıkmıştır.

Sosyal olarak bilinçli tüketicilerin en çok bulunduğu ülke Filipinlerdir; araştırmaya katılan kişilerin neredeyse %70’inin ekstra ücretler ödemeye istekli olduğu belirlenmiştir. %21’lik bir oranla Hollanda araştırmaya katılan ülkeler arasında ekstra ücret ödeme konusunda sonuncu olmuştur.

Çevresel sürdürülebilirlik, bilimsel gelişmeler, teknoloji, mühendislik, matematik eğitimi, aşırı yoksulluk ve açlığın kökünün kurutulması, sosyal sorumluluğu yüksek olan tüketicilerin önem listesinde başı çeken faktörlerdendir.

Sosyal sorumluluğu yüksek markaların, çabalarını desteklemek amacıyla sosyal medyayı kullanmaları akıllıca olacaktır. Yapılan araştırma, sosyal olarak sorumlu tüketicilerin diğerlerine oranla, satın alma kararını verirken sosyal medyayı daha fazla kullandıklarını ortaya çıkarmıştır.

Covey, “Amaca yönelik pazarlama çabalarının satışları etkileyebilmesi için, öncelikle tüketicilerin şirket çabalarından haberdar olmaları gerekir” diye belirtmiştir. “Nielsen verileri sosyal medyanın, amaca yönelik pazarlamanın etki edebilmesi adına oldukça önemli bir araç olduğunu göstermiştir”.

* Araştırma, 56 ülkeden 28.000 internet kullanıcısının katıldığı anketler değerlendirilerek oluşturulmuştur.

Back to blog