A blog section where general information, current news, developments and trends are shared for professionals in the field of communication and marketing and for those who are interested in this area.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK NEDİR?

|

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) toplumun yararı için olan bir takım girişimler içeren işletme uygulamaları anlamına gelmektedir. Bir işletmenin KSS’ si bir şirketin gelirlerinin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanmasından, “daha yeşil” işletme uygulamalarının gerçekleştirilmesine kadar oldukça geniş bir takım taktikleri kapsamaktadır.

Aşağıda, günümüzde birçok şirketin yaygın olarak kullandığı bazı sosyal sorumluluk kategorilerine yer verilmiştir:

Çevresel çabalar: Kurumsal sosyal sorumluluğun başlıca odaklandığı noktalardan biri çevredir. Büyüklüğü ne olursa olsun her işletmenin oldukça büyük karbon ayak izleri bulunur. Bu izleri azaltma adına atılan her adım hem şirketlerin hem de toplumun bütününün yararınadır.

Hayırseverlik: Şirketler, ulusal ve yerel hayır kurumlarına bağışlar yaparak da sosyal sorumluluklarını gerçekleştirirler. İşletmeler hem hayır kurumlarının hem de yerel toplum programlarının yararına kullanılabilecek birçok kaynağa sahiptirler.

Etik işçi uygulamaları: Çalışanlarına adil ve etik davranan şirketler de kurumsal sosyal sorumluluklarını uygulamaya geçirebilirler. Bu durum özellikle, işçi yasalarının Birleşik Devletler ’den farklılık gösterdiği uluslararası konumlarda faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir.

Gönüllülük: Gönüllü etkinliklerine katılmak bir şirketin samimiyetiyle ilgili pek çok şey anlatır. Karşılığında bir şey beklemeden iyilikler yaparak şirketler belirli bir sorunla ilgili endişelerini etkili bir biçimde ifade edebildikleri gibi, bir takım kuruluşları da desteklemiş olurlar

KSS Neden Önemlidir?

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Net Impact’ in CEO’ su Liz Maw, ileri görüşlü şirketlerin hem işletmeler hem de toplum için ortak bir değer oluşturmak adına sürdürülebilirliği ticari faaliyetlerinin tam kalbine yerleştirdikleri için, KSS’nin gittikçe daha da yaygın bir hale geldiğini belirtmiştir.

Sürdürülebilirlik sadece insanlar ve gezegen için değil, aynı zamanda işletme başarısı için de hayati önem taşır” diyen Maw’ın şirketi sosyal iyilik yaratmak adına işletme yeteneklerini kullanmak isteyen öğrenci ve profesyonelleri bir araya getirmektedir. “Toplumlar, küresel ölçülerde ve komplike yapılara sahip olan problemlerle boğuşmaktadırlar; Ebola, yoksulluk, iklim değişimi. Kurumsal sosyal sorumluluğun gerekliliği net ve aşikârdır”.

Çalışan katılım platformu olan WeSpire’ ın kurucu ve CEO’ su Susan Hunt Stevens, “Daha pratik bir açıklamayla, KSS, bir şirketin kendini dürüstlük ve şeffaflık ile yönetmek ve sosyal ve çevresel refahı olumlu bir şekilde etkilemek adına uyguladığı prensipler, icraatlar ve yatırımlardır” diye eklemiştir.

Küresel sosyal meselelerle ilgili tüketicilerin farkındalığı arttıkça, bu tüketicilerin alışveriş yapacakları yerleri seçerken KSS kullanımına verdikleri önem de artmaktadır. Ancak, hayır yapan işletmelere karşı daha sıcak hisseden yalnızca tüketiciler değildir. Kitlesel fonlama hayırseverlik platformu Givelocity’ nin kurucusu Susan Cooney, bir şirketin KSS stratejisi günümüz üst yeteneklerinin bir şirkette çalışıp çalışmamayı tercih etmelerinde önemli bir rol oynadığını belirtmiştir.

Cooney, Business News Daily ile yaptığı konuşmada, “Gelecek kuşak çalışanları, şu üç noktayı odağı haline getirmiş işveren arayışında olacaktır: insanlar, gezegen ve gelir. Ekonomik durgunluktan çıktıkça, kurumsal gelir de gittikçe güçlenmektedir. Şirketler bu artan kârı hayır yapan programlara yatırmaya teşvik edilmektedirler.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnekleri

Günümüzde birçok şirket bir çeşit sosyal sorumluluk uygulamaktadır, fakat bazı şirketler bunu uygulamalarının tam merkezine yerleştirmişlerdir. Örneğin, Ben & Jerry’s yalnızca adil ticaret malzemeleri kullanmaktadır ve ana vatanı Vermont’ta bulunan mandıralar için bir sürdürülebilirlik programı geliştirmiştir.

Starbucks, kahve üretimini ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan değerlendirerek şirket kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve kahve işlenmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış C.A.F.E. Practices kılavuzunu yaratmıştır. KSS’ yi faaliyet merkezi haline getirmesiyle dikkat çeken bir başka şirket olan Tom’s Shoes, ayakkabı satın alan her bir müşteri karşılığında ihtiyaç sahibi bir çocuğa bir çift ayakkabı bağışlamaktadır.

 

 

Stevens, şirketlerin sağlam bir KSS stratejisi yaratmaları için, sosyal amaçlarının merkezinin ne olduğunu ve bunun, belirttikleri misyonla nasıl kesiştiğini iyice anlamaları gerektiğini söylemiştir.

Örneğin Stevens, bir Kellogg’s markası olan Kashi’ nin organik tarımı arttırmak istediğini ve çok az sayıda olan organik kahvaltılık gevreklerinden birisi olduğunu belirtmiştir. Birleşmiş Devletler ’in tarım alanlarının yalnızca %1’i organik olduğundan dolayı, Uluslararası Kalite Güvencesi’nden (QAI) çiftçilere organik tarım sertifikası vermesi için yardım istemiştir.

Öğütlediğini Gerçekleştirmek

Sosyal sorumluluk yatırımlarını üstlenmek tamamen bir kazan – kazan durumudur. Şirketinizle, yalnızca sosyal olarak bilinçli müşteri ve çalışanlara hitap etmekle kalmayacak, aynı zamanda dünyada bir şeylerin daha farklı olmasını sağlamış olacaksınız. Susan Cooney, KSS’ de ne yaptığınızla ilgili şeffaflık ve dürüstlüğün halkın güvenini kazanmak için en önemli faktör olduğunun unutulmaması gerektiğini söylemiştir.

Cooney, “Sosyal sorumlulukla ilgili kararlar kapalı kapılar ardında alınırsa insanlar, yapılan işin karşılıksız olup olmadığını ya da bağışların söylenen yerlere gidip gitmediğini merak edeceklerdir” demiştir. “Bağış yaparken çalışanlarınızla ve tüketicilerle etkileşime geçin. Onlara söz sahibi olduklarını hissettirin”.

WeSpire’den Stevens işletme sahiplerine, kurumsal dünyanın çoğu kişinin fark ettiğinden çok daha fazla güce sahip olduğunu ve bu gücün dünyayı iyi yönde etkilemek adına kullanılması durumunda her türlü sosyal çevre, yaş ve görüşten insanın bir araya geleceğini hatırlatmıştır.

Güçleri ve devasa kapasiteleri kullanıldığında, kurumlar büyük sosyal sorunları çözebilir ve büyük bir etkiye sahip olabilirler

Back to blog