Çeşitli alanlarda belirli hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara marka mesajlarını doğru kitleye ulaştırmak ve marka değerini arttırmak için sunulan multi disipliner hizmet başlıkları.

Değer-Odaklı Gelişim

Pazar araştırmaları ve ilgili hedef kitleye en verimli şekilde nasıl ulaşılması gerektiği üzerine kurulu kapsamlı kurum içi ve/veya kamuya yönelik iletişim kampanyaları tasarlıyor, müşterilerimize bu doğrultuda stratejik ve taktiksel destek sağlıyoruz.

Tüm marka ve kitle etkileşimlerinin ilgi çekici, tutarlı bir şekilde marka değeri ve misyonu ile uyum içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yakın işbirliği içerisinde çalıştığımız müşterilerimiz için derinlemesine araştırma ve rekabet analizleri yaparak iç görüler geliştiriyor, elde ettiğimiz veriler doğrultusunda ilgili çekici marka hikayeleri oluşturuyoruz.


MARKA DEĞERİ


Marka değeri yaratımı ve gelişimi için hedef odaklı iletişim ve pazarlama yaklaşımları.


Sunmuş olduğumuz kapsamlı yaratıcı hizmetler doğrultusunda hikayelerinizi müşterilerinizle, topluluğunuzla ve destekçilerinizle daha verimli bir şekilde etkileşime geçirebilmeniz için yaratıcı konseptler, deneyimler, video ve görsel çalışmalar kurgulayarak anlatıyoruz.

İLETİŞİM SERVİSLERİ

 • Strateji & Planlama
 • Mesaj & Konumlandırma
 • İçerik Startejisi
 • Stratejik İletişim
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Kaynak Oluşturma
 • Proje Yönetimi
 • Halkla İlişkiler
 • KSS İletişimi
 • Kriz İletişimi
 • Çalışan İletişimi
 • Medya İlişkileri
 • Sözcü & Medya Eğitimi
 • Kamu İlişkileri
 • Etkinlik Yönetimi

PAZARLAMA SERVİSLERİ

 • Markalaşma ve Tasarım
 • Kampanya Geliştirme
 • Dijital Pazarlama
 • Dijital Medya Planlama
 • Sosyal Medya Pazarlaması
 • Sosyal ve Fenomen Pazarlaması

UYGULAMA SERVİSLERİ

 • İçerik Prodüksiyonu
 • Etkileşimli Prodüksiyon
 • Fotoğraf Stüdyo