Melon kurum, kuruluş, şirket ve kar amacı gütmeyen organizasyonlara iletişim ve pazarlama servisleri sunan bir tam hizmet ajansıdır. 

Melon kurum, kuruluş, şirket ve kar amacı gütmeyen organizasyonlara iletişim ve pazarlama servisleri sunan bir tam hizmet ajansıdır. Melon, en iyi sonuçların elde edileceği, hedef kitlelere ürünleri ve/veya amaçları duyuracak iletişimin en etkili yollarını tasarlamaya ve geliştirmeye çalışır.

Melon İletişim ve Pazarlama Ajansı müşterilerine değer odaklı pazarlamayı temel alarak stratejiler geliştirir. Hayata geçireceği planlamalarda müşterisinin şapkasını kendisine takarak onu olabildiğince iyi tanır. Müşterisi için hedef kitle belirleme ve var olan hedef kitlenin incelemesi konularında data odaklı araştırmalar yaparak uygun stratejileri geliştirir. Hedef kitleye ulaşılacak doğru iletişim kanallarını seçerek o kanallara uygun uygulamalar geliştirir. Bu çalışmalarda konvansiyonel ve dijital tüm iletişim araçlarından faydalanır.

Melon İletişim ve Pazarlama Ajansı; misyonları doğrultusunda mesajlarını kamuoyuna iletmek, gönüllüleri bir araya getirmek, bağış toplamak ve ilgili destek faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulmuş kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için iletişim stratejileri geliştirir, planlamalar yapar ve sürdürülebilir faaliyetler yürütür.

Melon CMA; multidisipliner birimleriyle strateji geliştirilmesinden kaynak oluşturulmasına kadar ihtiyaç duyulan tüm iletişim ve pazarlama hizmetlerini sunar.

Melon CMA; “sürdürülebilir ve inovatif çözümler” temel yaklaşımıyla ihtiyaç duyulan en etkin ve efektif iletişim stratejilerini oluşturur ve bu stratejilerin sürekli halde yürütülmesine destek olur.

“Başarılı bir strateji derinlemesine yapılan bir araştırmaya ve verilere dayanır.”

ÖMER EMRE TEMİZ

AJANS BAŞKANI

Müşteri ilişkilerinin ve iletişimin gelişen ve değişen dünyada sürekli evrimleşerek yoğun şekilde dijitalleştiği günümüzde, Melon CMA olarak biz müşterilerimizle mümkün olduğunca yakın ilişki içerisinde kalarak markalarını kendi markamız gibi sahipleniyor, kurum kültürlerini içselleştirerek bir harmoni yaratıyoruz.

Müşterilerimizin hedefleri doğrultusunda gerekli startejik planlamaları ve bu stratejilerin ışığında taktisel uygulamaları en verimli olacak şekilde doğru mecralar kanalıyla hayata geçiriyoruz.

 Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde tüm meslek etik kuralları çerçevesinde kalarak, ajansımızın adını ilham aldığımız Melon şapkasını çıkarıp müşterimizin şapkasını takarak, onların durduğu yerden bakıp, ulaşmak istedikleri noktaya gidebilmeleri için profesyonel iletişim ve pazarlama hizmetlerimizle müşterilerimize destek oluyoruz.

Melon CMA olarak en güçlü yanımız müşterilerimizi çok iyi anlamak ve marka yolculuğunda en iyi yol arkadaşı ve en büyük destekçisi olmaktır.

MEHMET BAYRAKTAR

YARATICI DİREKTÖR

Bir iletişim ajansının elindeki enstrumanları kullanırken yaratıcı olmasını bekleriz. Sıradan ve bildik olanın değil, iletişimin tüm işlevini kusursuzca yerine getiren ama yaratıcı olduğu için fark yaratan işler üreten bir ajans olmasını bekleriz.

Melon denenmiş ve sınanmış bilginin gücünü yaratıcı düşünce ile harmanlayan ve bunun müşterileri için fark yaratacağını bilen bir ajans. İşte Melon’un üretkenliğinin merkezinde bu düşünce yatar.

Sıradan ve bildik olanın değil, öngörülebilir ve ilham verici olanın peşindedir.